Reddedilen Emir Oranı

2022 yılı Ocak - Şubat - Mart döneminde,

Gerçekleşen emirlerin oranı %99.83

Reddedilen emirlerin oranı %0,17

2021 yılı Ekim - Kasım - Aralık döneminde,

Gerçekleşen emirlerin oranı %99,84

Reddedilen emirlerin oranı %0,16

2021 yılı Temmuz - Ağustos - Eylül döneminde,

Gerçekleşen emirlerin oranı %99,82

Reddedilen emirlerin oranı %0,18

2021 yılı Nisan - Mayıs - Haziran döneminde,

Gerçekleşen emirlerin oranı %99,64

Reddedilen emirlerin oranı %0,36

2021 yılı Ocak - Şubat - Mart döneminde,

Gerçekleşen emirlerin oranı %99,87

Reddedilen emirlerin oranı %0,13

2020 yılı Ekim - Kasım - Aralık döneminde,

Gerçekleşen emirlerin oranı %98,56

Reddedilen emirlerin oranı %1,44

2020 yılı Temmuz - Ağustos - Eylül döneminde,

Gerçekleşen emirlerin oranı %98,43

Reddedilen emirlerin oranı %1,57

2020 yılı Nisan - Mayıs - Haziran döneminde,

Gerçekleşen emirlerin oranı %99,66

Reddedilen emirlerin oranı %0,34

2020 yılı Ocak - Şubat - Mart döneminde,

Gerçekleşen emirlerin oranı %99,47

Reddedilen emirlerin oranı %0,53

2019 yılı Ekim- Kasım - Aralık döneminde,

Gerçekleşen emirlerin oranı %99,86

Reddedilen emirlerin oranı %0,14

2019 yılı Temmuz - Ağustos - Eylül döneminde,

Gerçekleşen emirlerin oranı %99,75

Reddedilen emirlerin oranı %0,25

2019 yılı Nisan - Mayıs - Haziran döneminde,

Gerçekleşen emirlerin oranı %99,56

Reddedilen emirlerin oranı %0,44

2019 yılı Ocak - Şubat - Mart döneminde,

Gerçekleşen emirlerin oranı %99,59

Reddedilen emirlerin oranı %0,41

2018 yılı Ekim - Kasım - Aralık döneminde,

Gerçekleşen emirlerin oranı %99,69

Reddedilen emirlerin oranı %0,31

2018 yılı Temmuz- Ağustos - Eylül döneminde,

Gerçekleşen emirlerin oranı %99,26

Reddedilen emirlerin oranı %0,74

2018 yılı Nisan - Mayıs - Haziran  döneminde,

Gerçekleşen emirlerin oranı %99,94

Reddedilen emirlerin oranı %0,06

2018 yılı Ocak - Şubat - Mart döneminde,

Gerçekleşen emirlerin oranı %97,91

Reddedilen emirlerin oranı %2,09

2017 yılı Ekim - Kasım - Aralık döneminde,

Gerçekleşen emirlerin oranı %99,72

Reddedilen emirlerin oranı %0,28

2017 yılı Temmuz - Ağustos - Eylül döneminde,

Gerçekleşen emirlerin oranı %99,79

Reddedilen emirlerin oranı %0,21

2017 yılı Nisan - Mayıs - Haziran döneminde,

Gerçekleşen emirlerin oranı %99,89

Reddedilen emirlerin oranı %0,11

2017 yılı Ocak - Şubat - Mart döneminde,

Gerçekleşen emirlerin oranı %99,72

Reddedilen emirlerin oranı %0,28

2016 yılı Ekim - Kasım - Aralık döneminde,

Gerçekleşen emirlerin oranı %98,82

Reddedilen emirlerin oranı %1,18

2016 yılı Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde,

Gerçekleşen emirlerin oranı %99.35

Reddedilen emirlerin oranı %0.35

2016 yılı Nisan-Mayıs-Haziran döneminde,

Gerçekleşen emirlerin oranı %99.68

Reddedilen emirlerin oranı %0.32

2016 yılı Ocak-Şubat-Mart döneminde, 

Gerçekleşen emirlerin oranı %99.48

Reddedilen emirlerin oranı %0.52

2015 yılı Ekim-Kasım-Aralık döneminde, 

Gerçekleşen emirlerin oranı %97.84

Reddedilen emirlerin oranı %2.16