Kaldıraçlı Alım Satım (Foreks) İşlemlerine İlişkin Düzenleme Tebliği

Kaldıraçlı alım satım (Foreks) ve tezgahüstü türev işlemler için yatırım hizmet ve faaliyetlerine ilişkin ilke ve esaslarda yenilikler getiren Kurul düzenlemeleri, 10 Şubat 2017 Tarihli ve 29975 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Düzenlemeye ilişkin tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.